TANDA TANYA !

Iklan

Menyembunyikan Hujan

gubuknya itaita

child rainyApakah hujan sudah terlalu sering muncul? Bisakah sembunyi dulu barang beberapa hari? Katanya gadis kecil berkepang dua di seberang rumah saya itu bosan bertemu hujan melulu. Atau jika hujan masih memaksa untuk datang, bagaimana kalau hujan bersembunyi saja di dalam rumah saya, agar gadis kecil itu tidak melihatmu? Saya janji tidak akan memberitahunya kalau kau datang diam-diam lalu bersembunyi di sini.

–13112013

gambarnya

Lihat pos aslinya